Beoordeling wilsbekwaamheid

Aanleiding voor medische beoordeling wilsbekwaamheid

Bewindvoering

Curatele

Mentorschap

Opstellen of wijzigen testament

Opstellen of wijzigen levenstestament

Overige belangrijke keuzes

 

Een notaris moet volgens de richtlijn van de KNB* in sommige situaties
vragen om een oordeel van een onafhankelijk arts.

Medische verklaring: uitleg op de website van de KNMG

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm